Cóm mesurar?

 

Guía útil para aconsellar sobre el cóm es te que mesurar per garantir el millor acabat possible de la instal·lació desitjada.

La medició correcta permetrà donar-li el millor servei davant les seves necessitats.

La Renovació t’aconsella seguir uns simples passos per cadascuna de les instal·lacions desitjats para garantir l’èxit desitjat.

Tota comanda serà revisada per el nostre equip per verificar que les mides han estat preses correctament, posant-nos en contacte amb vostè davant la menor dubte.

 

 

Guía de medició per estors plegables

i cortines enrotllables simples.

 

Definir el camp de medició en centímetres: Ample x Alt.

 

AMPLE

L’espai a cobrir por la cortina tindrà que ser el de la finestra o balcó més 15 cm cm a cada costat como mínim (si es possible) para assegurar així que a vista lateral             no vegem el perfil de la finestra.

Si la cortina va encaixada entre dos paredes, descomptarem de la mida total entre parets 4 centímetres (para estors) y 2 centímetres (para enrotllables), per evitar possibles irregularitats de la paret i assegurar la pujada y baixada            correcta de la cortina.

Si la cortina es recolza en una paret, sumarem 15 centímetres al costat lliure y descomptarem del costat de la paret 2 centímetres (per estors) y 1 centímetre (per enrotllables).

Si la cortina te que anar fins  al terra, tenir en compte la possible sortida del sòcol, ja que si la cortina va encaixada el sòcol surt aproximadament dos centímetres en cada un dels costats.

 

ALT.

Tenir en compte que el recollit dels estors necessita aproximadament

un espai de 20 cm entre sostre i possible obertura de finestra.  

Per enrotllables l’espai necessari serà de 8/10 cm segons proveïdor.

 

Tenir clar si es desitja una cortina curta (finestra) o llarga (balcó).

a)      Cortina curta.

Hi hauran dues opcions possibles segons tinguem espai o no por damunt de la finestra.

Si no hi ha espai entre caixa persiana y sostre, obligatòriament realitzarem la instal·lació y la medició, des del sostre fins l’alçada desitjada. Anar en compte en caso de radiadors o taules d’estudi para assegurar que les cortines no es recolzin al damunt (restar 2 cm a radiadors y 4 cm  a taules).

Si hi ha  espai entre caixa persiana i sostre, es tindrà l’opció de la insta-lació frontal, tot i que per la nostra experiència,  seguirem aconsellant la instal·lació al sostre.(Més forta i  més facilitat para calcular la separació amb la paret que permeti salvar manetes de tancament i d’altres obstacles.

Si s’opta por la instal·lació frontal, tindran que restar-se als amidaments comentats a l’apartat anterior, els centímetres de distancia entre el sostre i l’espai seleccionat, tenint en compta la distancia entre paret y possibles obstacles.

 

b) Cortina llarga.

Tenint en compte les explicacions de a), restarem dos centímetres a la mida sostre/terra o sostre/alçada desitjada.

S’aconsella mesurar a ambdós costats de l’obertura a decorar. Si la distancia varia més de 1 cm de costat a costat, contactar amb nosaltres para buscar la millor solució al problema.

 

      Si tenen qualsevol altre contactin amb nosaltres i l’assessorarem.

 

Guía de medició per panells japonesos.

 

Per norma general, s’aconsella la instal·lació sostre.

 

Els riells de  panells japonesos instal·lats al sostre tant sols ocupen un espai         de dos centímetres de gruix per lo qual faciliten molt la instal·lació per espais amb finestres o balcons que ocupen molta alçada.

Des de l‘aparició dels riells amb doble comandament (per riells de 4 o mes panells) que faciliten el moviment dels panells cap a qualsevol direcció, ja no queda    cap espai inhabilitat.

Encara que les riells es poden servir per qualsevol nombre de panells (de 2 a 10), el més  habitual són los riells de 3,4,5 i 6 panells, amb amples de  120 a 450 cm.

La mida de cada panell pot variar. Per al seu bon funcionament, manteniment i estilisme se consideren mides optimes las compreses entre 50 y 75 cm, encara que poden realitzar-se d’altres mides per a necessitats concretes.

 

Definir el campo de medició en centímetres: Ample x Alt.

 

AMPLE.

 

L’espai total a cobrir tindrà que ser el de la finestra o balcó més 15 cm a cada

costat como a mínim (si es possible) per assegurar així que a vista lateral no

veges el perfil de la finestra.

Si la cortina va encaixada entre dues parets, descomptarem de la mida total

entre parets 4 centímetres (para Panells) y si toca a una sola paret 2 cm.

 

L’ample de cadascun dels panells que composen el riell, dependrà de l’ample total a cobrir i del nombre de panells desitjat, seguint la fórmula següent :

 

Ample Panell cms =( Ample riell en cms + (Nº Panells-1) x 5) / Nº Pan.

 

Exemple:

Riell de 4 panells de 280 cm.

Ample panell= (280 +(4-1)x5)/4 = 73,75 cm (red.74 cm).

 

Hi ha qui aconsella riells molt amples per tal de que el recollit de tots els panells es pugui treure fora de l’espai llum. Nosaltres considerem que això no es necessari des de l’aparició dels comandaments dobles (permeten retirar els panells cap a qualsevol direcció).

 

ALT.

 

Per instal·lacions al sostre, l’alçada dels panells serà la mesura terra/sostre

menys quatre centímetres.

Per instal·lacions frontals, l’alçada dels panells serà la mesura terra/alt desitjat menys dos centímetres.

Es considera que els panells tenen que quedar entre 1,5 y 2 centímetres del terra, si es desitja més o menys alçada, es tindrà que demanar expressament.

S’aconsella mesurar a ambdós costats de l’obertura. Si hi ha una diferència superior a 1 cm, contactin amb nosaltres per buscar la millor solució al problema.

 

Exemple.

 

Se te un espai a decorar amb una balconada de 255 cm d’ampla per una alçada de 255 cm.

Per instal·lació al sostre, la mida a demanar és 285 x 255 cm terra/sostre.

El nombre de panells variarà segons si es volen mes amples o estrets.

 

Para 5 panells. Mida Panell = (285 + (5-1)x5)/5 = 61 cm

 Panells confeccionats = (5 un. de 61x251 cm)

Para 4 panells. Mida Panell = (285 + (4-1)x5)/4 = 75 cm

 Panells confeccionats = (4 un. de 75 x251 cm)

 

Si tenen qualsevol dubte en el moment de fer comanda, contactin amb nosaltres i l’assessorarem.

 

 

Guía de medició per cortines d’ullets.

 

Les cortines d’ullets són molt pràctiques per la seva fàcil col·locació i manteniment. Tant si es tracta d’ullets  de plàstic o metàl·lics , permeten un fàcil moviment de la cortina. Al quedar por damunt de la barra, ocupen tot l’espai frontal, amb el  qual s’assegura la no visió de la part superior de la finestra o persiana.

 

            Aconsellem la col·locació de barres a sostre, amb suports que permetin regular l’alçada de la barra. Mirar possibilitats a l’apartat “Barres, riells y accessoris / Barres”.

 

Definir el camp d’amidament en centímetres: Ample x Alt.

 

Es lliura una cortina amb el doble de la roba del ample a cobrir. Respecte al alt, se subministrarà una cortina de 3 cm menys de la mida terra/sostre (resultat final de 1 cm de distancia respecte al sostre i de dos respecte al terra) o de la mida desitjada exacta per cortines curtes o que no van instal·lades al sostre.

Per norma general, la cortina d’ullets puja 3 cm per damunt de la barra, 1 cm de anella i 2 cm de cortina.

             

Exemple 1 :

Obertura de 210 x 255 cm (ampla a cobrir x alt terra/sostre).

Es subministrarà una cortina de 420 x 252 cm, encara que si es desitja es

serviran dues fulles de 210 x 252 cm per obertura central.

 

Exemple 2 :

Obertura de 160 x 185 cm (ampla a cobrir x alt desitjat).

Es subministrarà una cortina de 320 x 185 cm. O dues de 160x185 cm.

 

Tota comanda estarà revisada per el nostre equip per verificar que les mesures han estat preses correctament, posant-nos en contacte davant de qualsevol dubte.

S’accepta l’enviament de fotografies per millor assessorament.   

             

Si tenen qualsevol dubte en el moment de fer comanda, contactin amb nosaltres i l’assessorarem. 

 

Relación entre medida de su cama

y medida de la prenda elegida. 

 

      
      
Medidas en cms.Funda   Sábana Sábaja  
Ancho x LargoAlmohadaEncimeraBajera  
      
Cuna de 60 x 12030 x 70 / 2 b.100 x 20060 x 120  
Cuna de 70 x 14030 x 80 / 2 b.110 x 21070 x 140  
Cuna de 70 x 16030 x 80 / 2 b.110 x 21070 x 160  
Cama de 80 x 190/20045 x 110 / 2 b.160 x 28580 x 190/200  
Cama de 90 x 190/20045 x 110 / 2 b.160 x 28590 x 190/200  
Cama de 105 x 190/20045 x 120 / 2 b.190 x 285105 x 190/200  
Cama de 120 x 190/20045 x 135 / 2 b.190 x 285120 x 190/200  
Cama de 135 x 190/20045 x 155 / 2 b.210 x 285135 x 190/200  
Cama de 150 x 190/20045 x 170 / 2 b.240 x 285150 x 190/200  
Cama de 160 x 190/2002x 45 x 85 / 1 b.240 x 285160 x 190/200  
Cama de 180 x 190/2002x 45 x100 / 1 b.270 x 285180 x 190/200  
Cama de 200 x 200 2x 45 x110 / 2 b.280 x 285200 x 200   
      
Medidas en cms.FundaRellenoColcha y  
Ancho x LargoNórdicaNórdicoEdredón  
      
Cuna de 60 x 120100 x 160100 x 140100 x 140  
Cuna de 70 x 140110 x 180110 x 180110 x 180  
Cuna de 70 x 160110 x 180110 x 180110 x 180  
Cama de 80 x 190/200150 x 260150 x 220160 x 260  
Cama de 90 x 190/200150 x 260150 x 220180 x 260  
Cama de 105 x 190/200180 x 260180 x 220200 x 260  
Cama de 120 x 190/200180 x 260180 x 220210 x 260   
Cama de 135 x 190/200220 x 260220 x 220230 x 270  
Cama de 150 x 190/200240 x 260240 x 220245 x 270  
Cama de 160 x 190/200240 x 260240 x 220250 x 270  
Cama de 180 x 190/200260  x 260260 x 220275 x 270   
Cama de 200 x 200 270 x260 270 x 220 290 x 280  
      
Sacos Nórdicos = Hasta la medida de 70 x 140 cm, se confeccionan sin fuelle lateral. 
A partir de esta medida se confecciona con fuelle salvo indicación en contra.  
 El fuelle lateral facilita el movimiento dentro del saco.