Política de Privacitat.

            Les dades dels usuaris i clients d'aquesta  Web estaran protegits segons el que disposa la" L.O.D.P. 15/1.999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal", per e el qual l'usuari queda informat de l'existència d'un fitxer de dades de caràcter personal.  

            Les dades del client/usuari podran ser utilitzades per la nostra empresa amb finalitats publicitaries sempre i quan el client no especifiqui el contrari.

            El client tindrà una àrea per poder-e negar a rebre ofertes, promocions i publicitat de la nostra empresa. També podrà demanar  la baixa del nostre fitxer en les dades no estrictamente fiscals.

            A cadascún dels nuestres missatges hi haurà  un sub-apartat per poder-se negar a rebre mes notificacions.

            El Client/usuari podrà en tot moment exercitar el seu dret d' Accès, rectificació, Oposició i cancelació dirigint-se a:

Correu:                       La Renovació de Valls S.L.  

                                   Nif. B-43.619.170

                                   Muralla Sant Antoni n º 72

                                   43800 – Valls

 

Y per e-mail: larenovacio@larenovacio.com